دانلود آهنگ پاندا از دزاینر با ترجمه فارسی متن

This what they all been waitin’ for

این چیزیه که اونا منتظرش بودن

I guess so

فکر کنم…

They been waitin’ for this shit for a long time didn’t they

!اونا برای این آشغال خیلی صبر کردن ، نکردن؟

I’ma give it everythin’ I got

حاضرم هر چیزیو که بدست آوردم بدم

Ayo Dougie park that X6 around the corner

دوگی اون ایکس ۶ رو حوالی گوشه پارک کن

Ayy I’m just feelin’ my vibe right now

هـــــی الان دارم لطفمو احساس میکنم

I’m feelin’ myself

دارم خودمو حس میکنم

Panda, Panda

پاندا ، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا،پاندا،پاندا،پاندا،پاندا

I got broads in Atlanta

من فاحشه ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت های هدیه و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black X6, Phantom

ایکس ۶ مشکی،شبح

White X6 looks like a Panda

ایکس ۶ سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana

جوری میرم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل،صد تا چکش

Black X6, Phantom

ایکس ۶ مشکی،شبح

White X6, Panda

ایکس ۶ سفید ،پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر،دنی

Sellin’ bar, candy

فروختن بار،کندی

Man I’m the macho like Randy

هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر میره اسکار برای گرمی

Bitch nigga pull up ya panty

فاحشه سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

I got broads in Atlanta

من فاحشه ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت های هدیه و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black X6, Phantom

ایکس ۶ مشکی،شبح

White X6 looks like a Panda

ایکس ۶ سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana

جوری میرم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل،صد تا چکش

Black X6, Phantom

ایکس ۶ مشکی،شبح

White X6, Panda

ایکس ۶ سفید ،پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر،دنی

Sellin’ bar, candy

فروختن بار،کندی

Man I’m the macho like Randy

هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر میره اسکار برای گرمی

Bitch nigga pull up ya panty

فاحشه سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

Hey

هی

Panda, Panda

پاندا ، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا،پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا

I got broads in Atlanta

من فاحشه ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and shit, sippin’ Fanta

رول کردن علف، لم دادن،و آشغال،چشیدن نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت های هدیه و کلاه بردارا

Wake up Versace shit, life Desiigner

بلند شو ورساچه آشغال ، زندگی دیزاینر

Whole bunch of lavish shit

همه ی اکیپ از ولخرج های آشغال

They be askin’ ’round town who be clappin’ shit

اونا سوال می کنن دور شهر کی صدای اضافی ازش اومده

I be pullin’ up stuff in the Phantom ship

من از چرندیات توی کشتی روح جلو گیری می کنم

I got plenty of stuff of Bugatti whip look how I drive this shit

من چند تا از چرندیات شلاق بوگاتی دارم ببین چطوری این آشغالو میرونم

Black X6, Phantom

ایکس ۶ مشکی،شبح

White X6, killin’ on camera

ایکس ۶ سفید ، دیونه میکنه تو دوربین

Pop a Perc, I can’t stand up

پاپ یک دیقه،من نمی تونم وایسم

Gorilla, they come and kill you with bananas

گوریل، میان و با موز هاشون میکشنت

Four fillas, they finna pull up in the Phantom

چهار فریز، آنها فانتوم را در فانتوم بالا می برند

Know niggas, they come and kill you on the camera

بدون رفقام،ميان ميكشنت تو دوربين

Big Rollie, it dancin’ bigger than a Pandie

روله بزرگ، بهتر از یک پاندا میرقصونه

Go Oscar for Grammy, bitch pull up your panty

برو اسكار براي گرممي،جنده شرتت بكش بالا

Fill up I’ma flip it, I got bitches pull up and they get it

پر می کنم آن را تلنگر می کنم، سگ ها را می کشم و آنها را می گیرم

I got niggas that’s countin’ for digits

رفقايي دارم كه واسه رقم ميشمرن

Say you make you a lot of new money

بگو كه كلي پول نو درمياري

Know some killers pull off and they in the Wraith

قاتلايي ميشماسم در ميارن و توي روحن

CDG, they pull off and they kill the Bape

سی دی جی رو می‌کشن، بیپ اونا رو می کشه

Call up Phillip-Phillip, gon’ fill the bank

صدا كن فليپ فليپ، ميخواد بانك پر كنه

Niggas up in the bank, we gon’ drill the bank

رفقا توي بانك،ميخوايم دريل كنيم بانك را

Fuck we gon’ kill the bank, get it

لعنت ما ميخوايم بكشيم بانك را،ميگيريش؟

I got broads, yea I get it

من عجله کردم، بله، من اونا رو گرفتم

I get cards yea I shitted

كارد ها ميگيرم اره ريدم

This how I live it

ابنجوري زندگي ميكنم

Did it all for a ticket

همشو واسه بليط كردم

Now Flex drop bombs when he spin it

الان فلكس بمب ميندازه وقتي ميچرخونه

And Bobby gon’ trend it

و بابي مدش ميكنه

Jeff The Don doin’ business

جف دون داره کار می کنه

Zana Ray fuckin’ up shit and she doin’ her bidnezz

زونا ری دمار از روزگارمان درآورد و گریه کند

I be gettin’ to the chicken

منم ميرم مرغ ميگيرم

Countin’ to the chicken

ميشمرم به مرغا

And all of my niggas gon’ split it

و همه ی سیاهای من میخوان اونو بشکافن

Panda, Panda

پاندا ، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا،پاندا،پاندا،پاندا،پاندا

I got broads in Atlanta

من فاحشه ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت های هدیه و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black X6, Phantom

ایکس ۶ مشکی،شبح

White X6 looks like a Panda

ایکس ۶ سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana

جوری میرم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل،صد تا چکش

Black X6, Phantom

ایکس ۶ مشکی،شبح

White X6, Panda

ایکس ۶ سفید ،پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر،دنی

Sellin’ bar, candy

فروختن بار،کندی

Man I’m the macho like Randy

هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر میره اسکار برای گرمی

Bitch nigga pull up ya panty

فاحشه سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

I got broads in Atlanta

من فاحشه ها رو توی آتنالنتا گرفتم

Twistin’ dope, lean, and the Fanta

رول کردن علف، لم دادن، و نوشابه

Credit cards and the scammers

کارت های هدیه و کلاه بردارا

Hittin’ off licks in the bando

هم آهنگ با لیسیدن های باندو

Black X6, Phantom

ایکس ۶ مشکی،شبح

White X6 looks like a Panda

ایکس ۶ سفید مثل یک پانداس

Goin’ out like I’m Montana

جوری میرم بیرون انگار مونتانام

Hundred killers, hundred hammers

صد تا قاتل،صد تا چکش

Black X6, Phantom

ایکس ۶ مشکی،شبح

White X6, Panda

ایکس ۶ سفید ،پاندا

Pockets swole, Danny

جیبا پر،دنی

Sellin’ bar, candy

فروختن بار،کندی

Man I’m the macho like Randy

هی مرد من ماچو ام مثل رندی

The choppa go Oscar for Grammy

هلی کوپتر میره اسکار برای گرمی

Bitch nigga pull up ya panty

فاحشه سیاهه رسیده به تنکه

Hope you killas understand me

امیدوارم که توی کیلاس منو بفهمی

Panda, Panda

پاندا ، پاندا

Panda, Panda, Panda, Panda, Panda

پاندا،پاندا،پاندا،پاندا،پاندا

آهنگ های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*